• Eksperci na rynku IT

  • Zarządzanie projektami

  • Usługi

  • Doradztwo

  • Modernizacja sprzętu

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  • Naprawa sprzętu komputerowego

Fundusze Europejskie

Realizowane projekty:

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Program Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest dofinansowanie na realizacje Projektu pt. „Zapewnienie płynności finansowej spółki GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Wartość projektu: 59 928,72 zł

Wkład funduszy Europejskich 59 928,72 zł

Top