Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

Koncentrowanie się na ochronie informacji to obecnie kluczowe zadanie podczas prowadzenia działań biznesowych. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pomaga ograniczyć ryzyko utraty bezpieczeństwa danych w organizacji.

GALAXY SI, dbając o bezpieczną współpracę z kontrahentami oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, podjęło się zadania wdrożenia normy ISO 27001:2013.

Top