Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001:2015

Ochrona środowiska stała się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, dlatego staramy się, aby nasze działania były przyjazne środowisku. Aby stosowane działania były skuteczne, niezbędne jest przeprowadzanie ich w ramach uporządkowanego systemu zarządzania oraz scalenie z ogólną strategią zarządzania organizacją. Wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego zawarto w normie ISO 14001, której głównym zadaniem jest ciągłe udoskonalanie tego systemu oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami ekonomiczno – społecznymi.

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskowego uzasadnia szereg korzyści z niego wynikających:

  • oszczędności związane z gospodarką odpadami, zużyciem energii, wody i opakowań, a także w zakresie stosowania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska
  • wzrastające bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa
  • motywacja pracowników
  • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej
  • plan zapobiegania sytuacjom wypadkowym
  • polepszenie wizerunku firmy
  • zwiększona wierzytelność kredytowa
  • możliwości marketingowe
  • bezpieczeństwo inwestycji
Top